Personvernerklæring - KOBBOY

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Peel Innovation samler inn og bruker informasjon om brukere ved bruk av applikasjonen Kobboy parkering. Behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven.

Kontaktdetaljer: Behandlingsansvarlig: Peel Innovation, Nordre Berggate 2 7014 TRONDHEIM

Databehandler: Systemleverandører

Det er databehandleravtaler mellom Peel Innovation og leverandørene som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Sikkerhet

Peel Innovation vil kontinuerlig påse at kravene til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet er ivaretatt. Dette gjøres særlig gjennom rutiner, tilgangsstyring, logging på servere og systemer, backup, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll.

Tredjeparter

Peel Innovation kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet. Peel Innovation inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Peel Innovation.

Rettigheter / innsyn

Personer som har personopplysninger lagret hos Peel Innovation, kan kreve innsyn i opplysningene. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevant, kan de registrerte be om at disse rettes/slettes.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Peel Innovation behandler kan sendes til: post@peelinnovation.com

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Peel Innovation behandler personopplysningene i strid med personopplysningsloven.

Personopplysninger i Kobboy parkering

I applikasjonen Kobboy parkering lagres det personopplysninger om leietakere og utleiere av parkeringsplasser som er registrert i applikasjonen. For leietakere behandles følgende personopplysninger; navn, adresse, reg.nr, telefonnummer, e-post, bilde av kjøretøy, betalingsinformasjon, kortopplysninger, innloggingshistortikk, type kjøretøy, navn (alias) på kjøretøy.

For utleietakere behandles følgende personopplysninger; navn, registrert eier, utleieadresse, antall parkeringsplasser, telefonnummer, e-post, betalingsinformasjon, vurdering/rating av parkeringsplasser.

Formål

Formål med registrering av personopplysninger er for å kunne oppfylle avtale om bruken av applikasjonen med leietakere og utleiere. I tillegg skal registreringen dokumentere at kunder og brukere har samtykket til vilkårene, opplyse kunde om hvem som har akseptert vilkårene. Registeringen skal også informere brukere om hvem som må kontaktes for godkjenning av lisensvilkår for å aktivere/reaktivere produkt.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag for personopplysningene er personopplysningslovens artikkel 6 nr. 1, bokstav a og b.

Lagringstid

Informasjonen om personopplysninger som ligger i applikasjonen lagres så lenge leietakere eller utleiere er aktive brukere på applikasjonen. Dersom de registrerte sier opp sitt kundeforholdet, lagres personopplysninger i inntil 6 måneder etter kundeforholdets utløp. Ved inaktivitet i applikasjonen lagres personopplysningene i høyst 3 år.